Ispitivanje stavova studenata o Društveno korisnom učenju

Cilj ovog upitnika je ispitivanje stavova studenata o Društveno korisnom učenju koje se najkraće može opisati kao nastavna metoda koja studentima omogućuje da primjenjuju znanja i vještine stečene kroz studij radeći na razvoju i provedbi projekta kojim se rješava neki konkretni društveni problem

Upitnik je anoniman i za njegovo ispunjavanje potrebno je izdvojiti 5 minuta, a rezultati upitnika koristit će se isključivo u svrhu provedbe projekta i oblikovanja nastavnog sadržaja kolegija “Društveno korisno učenje.”

 

Postoji 22 pitanja u ovom upitniku.


Thank you for your time! We welcome comments, questions, and feedback at info@door.hr